Foix (Ariège)

Vorige | Overzicht | Volgende

FoixHet kasteel van Foix, gelegen in het centrum van de gelijknamige hoofdstad van de Ariège, neemt in de geschiedenis van het katharisme in de regio een bijzonder belangrijke plaats in.

Het was immers hier dat de dynastie van de graven van Foix resideerde ten tijde van de Albigenzische kruistochten en jarenlang fel strijd leverde tegen de Franse bezetters.

Vanaf de 14de eeuw werd het huis van Foix één van de belangrijkste adellijke families van Frankrijk.

 

Historische situering

De ‘Roc de Foix’, waarop het kasteel werd gebouwd, was reeds van in de vroegste tijden een belangrijke strategische plaats. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat die rots reeds in de prehistorie en ook in de Romeinse tijd werd bewoond. Van een kasteel is pas sprake op het einde van de 10de eeuw. Samen met de Karolingische abdij, die voor het eerst vernoemd wordt in 849, vormde het kasteel de aanzet voor de oude stadskern die vanaf de 12de eeuw serieus werd uitgebreid.

Foix Foix

Tijdens de eerste Albigenzische kruistocht van 1209 tot 1218 werd het Pays de Foix in 1211 zwaar vernield en gebrandschat door de troepen van Simon de Montfort. Niettemin slaagden de Fransen er niet in om het kasteel van Foix in te nemen

Pas in 1272, wanneer graaf Roger-Bernat van Foix weigerde om zijn nieuwe suzerein, koning Filips III de Stoute van Frankrijk, te erkennen, werd opnieuw het beleg geslagen rond de stad door het koninklijke leger en werden de funderingen van de burcht ondermijnd, waardoor de graaf uiteindelijk moest capituleren en zijn burcht overgeven. Roger-Bernat verbleef daarna in ballingschap aan het Franse hof en kreeg pas in 1275 zijn bezittingen terug.

De grafelijke familie bleef grotendeels trouw aan haar idealen en aan het katharisme en toen graaf Roger-Bernat III van Foix in 1302 stierf, kreeg hij op zijn sterfbed het consolament uit handen van de kathaarse bon homme Pèire Autier.

Foix Foix

Op het einde van de 13de eeuw (1290) verlaat de grafelijke familie de stad en vestigt zich in de Béarn. Het kasteel verliest in de 16de eeuw zijn residentiële status, alhoewel er dan nog altijd een belangrijk militair garnizoen blijft gelegerd.

Tijdens de Godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten, beveelt koning Lodewijk XIII de militaire ontmanteling van het kasteel van Foix en andere versterkingen in de regio (waaronder Roquefixade). Tot aan de Franse Revolutie doet het kasteel van Foix dienst als residentie van de provinciegouverneur.

De burcht wordt daarna verlaten tot in 1886 een leerling van de beroemde architect Viollet-le-Duc met de restauratie begint.

Beschrijving van de site

FoixHet kasteel van Foix wordt voor het eerst vermeld in de geschreven bronnen in 987. In het midden van de 13de eeuw bezat de burcht slechts twee vierkante torens: de verblijfplaats van de graaf en een wachttoren, die met mekaar verbonden waren door een corps de logis (verblijfplaats van het garnizoen) en beschermd door twee omwallingen en een barbacane of voorfortificatie.

De derde grote ronde toren werd pas in de 15de eeuw tijdens uitbreidingswerken bijgebouwd in opdracht van graaf Gaston Fébus, en telt maar liefst zes verdiepingen en verscheidene zalen.

Recent werden er ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd aan de site en is het kasteel opnieuw in zijn volle glorie te bewonderen. In de verschillende zalen zijn er mooie overzichtstentoonstellingen te zien van middeleeuws wapentuig, middeleeuwse kunstvoorwerpen, volkstradities en streekproducten.

Op meertalige plaquettes wordt de geschiedenis van het katharisme in de regio, en de rol die het grafelijk huis van Foix daarin speelde, belicht.

Wanneer je Foix nadert zie je reeds van ver het kasteel boven de stad uittorenen. Je volgt vanaf de N20 best de richting centre ville. Je rijdt de Ariège over en komt via een groot rondpunt op een brede boulevard (Cours Gabriël Fauré) met aan weerszijden een rijbaan. Op de middenberm zijn betaalparkings aangelegd waar je de auto kunt achterlaten. Parkeren in de oude stad en aan het kasteel zelf is zeer moeilijk en af te raden (erg smalle en dikwijls verkeersvrije straatjes).

Vanaf de parking wandel je naar de grote kiosk en verder de oude stad in. Als je de bruine wegwijzers ‘château’ volgt, dan kom je zonder problemen aan de voet van de burcht. Daar neem je het pad naar boven tot aan het onthaalpaviljoen dat in de oude barbacane gevestigd is.

FoixDaar kan je een ticket kopen en je krijgt er dan tegelijk een plattegrond van de site bij. Het bezoek neemt ruim twee uur in beslag. In een van de torens kan je tot de hoogste verdieping klimmen vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de omgeving en de stad. Erg de moeite waard !

 

 

Tekst: Michel Gybels
Foto’s: Christelle Olislagers
Bron: Guide des Pays Cathares - Outre Terre

Vorige | Overzicht | Volgende