Studiecentrum Als Catars

Wil je graag meer weten over de katharen en de wereld waarin ze leefden?
Dan kunnen wij je helpen!

Het Studiecentrum Als Catars (SAC) werd in 2005 opgericht in Brussel door Raymond Doms, Michel Gybels en Marc Bogaerts en verenigt mensen met een gedeelde passie voor de middeleeuwse geschiedenis in het algemeen en de middeleeuwse ‘ketterijen’ in het bijzonder, maar ook voor de Languedoc, de Pyreneeën en de Occitaanse taal en cultuur. Naast de uitwisseling van ideeën en studiemateriaal volgen wij de nieuwste ontwikkelingen in het historisch onderzoek op de voet. Dat kan door onze uitstekende contacten met historici en archeologen in binnen- en buitenland.

Het Studiecentrum Als Catars is geen esoterisch genootschap maar kiest resoluut voor een historisch-wetenschappelijke aanpak. Dat maakt ons niet blind voor de spirituele boodschap van onze middeleeuwse voorouders, maar ook daar kiezen we bewust voor een objectieve benadering, waarbij we ons uitsluitend baseren op geschreven bronnen.

Het Studiecentrum Als Catars publiceert een elektronische nieuwsbrief met toegankelijke actuele bijdragen en originele of vertaalde historisch-wetenschappelijke artikels (57 nummers verschenen). Dit e-Magazine wordt vijf maal per jaar aan alle leden toegestuurd. Vraag een gratis proefnummer via magazine@katharen.be

Daarnaast is er ook een ‘papieren’ uitgave, de ‘Kathaarse Kronieken’, een reeks brochures van ca. 60 pagina’s met uitgebreidere wetenschappelijke bijdragen en vertalingen van bronteksten (25 nummers en 5 specials verschenen).

Activiteiten

Lid worden?

Dat kan door storting van 20 euro (voor één jaar) op rekening:
IBAN: BE48 0016 0754 4927 / BIC: GEBABEBB
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel,
met vermelding ‘lidgeld Als Catars’.

Niet vergeten! Bevestig je betaling per e-mail aan studiecentrum@katharen.be.
Dat is belangrijk omdat we je e-mailadres nodig hebben om je het e-Magazine te kunnen toesturen.

Voor informatie over bankoverschrijvingen binnen de Eurozone:
www.betaalvereniging.nl of www.sepabelgium.be

Meer informatie?

Stuur ons een mailtje: studiecentrum@katharen.be