Publicaties van het Studiecentrum Als Catars

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

De Gek op de BrugMieke Felix
De Gek op de Brug - een vertelling


Hij deed zijn best niet te vallen, hier en daar hield hij zich vast aan het struikgewas dat in zijn handen sneed en in zijn gezicht sloeg. Hij struikelde en gleed een eindje op zijn billen naar beneden. Al was ook dat glijden eerder vallen. Hij stapte in een natte koude plas en keek één ogenblik schichtig naar boven. De hemel had nog nooit zo grijs geleken. Boven in het dorp was de mist die als kleine rookwolkjes boven de huizen dreef. Maar ‘rook’ was een woord dat hij niet mocht denken.
Hij hijgde en probeerde alleen zijn ademhaling te horen en niet dat lawaai binnen in zijn hoofd. Maar het lukte niet. Hij moest ernaar luisteren, hij kon niet anders. Hij hoorde nog altijd gekraak, zoals toen de huizen daarboven gekraakt waren onder het gewicht van de grote stenen ballen die uit de lucht kwamen aangevlogen, weggeslingerd door de machtige armen van de katapulten. Je verwachtte ze voortdurend en toch kwamen ze altijd onverwacht. Je bleef zitten met je armen rond je knieën, je hoofd zo diep mogelijk ingetrokken, zodat je zelf bijna een bal leek en je wachtte. Al wou je niet wachten op iets wat niet mocht komen, je deed het toch. En altijd wanneer je even weg was in een droom waar het stil was, dan sloeg er weer één in en was er gegil en bloed.


Pons wil weg, zover mogelijk naar het noorden. Hij wil er niets meer mee te maken hebben, met de oorlog, met belegeringen en brandstapels. Maar ook niet meer met hen die hij zo goed gekend heeft daarboven op de berg, en die de ‘vrienden van God’ worden genoemd. Niets meer. Nooit.

Formaat A5 - 112 pagina's - Prijs: 10,00 euro

PRIJS BIJ BESTELLING PER POST:
België:
12,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
Nederland en Frankrijk: 16,80 euro (verzendingskosten inbegrepen)

BESTELLEN:
Bestellen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening BE48 0016 0754 4927 (BIC: GEBABEBB)
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel (België)
met vermelding ‘De gek op de brug’.

KORTING VOOR LEDEN VAN HET STUDIECENTRUM ALS CATARS:
Leden van het S.A.C. genieten 2,00 euro korting.
Zij betalen respectievelijk 10,00 euro (B) of 14,80 euro (N en F), alles inbegrepen.

Opgelet: Om de verzending vlot en snel te laten verlopen, raden wij je aan je bestelling te bevestigen per e-mail, met vermelding van de bestelde nummers en je volledige adres. Stuur je mailtje naar: kronieken@katharen.be

Top

Bijl en BrandstapelJean-Louis Marteil
Bijl en Brandstapel


Ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan publiceerde het Studiecentrum Als Catars voor het eerst een historische roman.

Et Dieu reconnaîtra les siens (En God zal de zijnen herkennen) is een romancyclus van de Franse auteur Jean-Louis Marteil waarin hij de geschiedenis van de katharen in de Languedoc evoceert.

Het vierde deel, La hache et le bûcher, dat opgebouwd is rond de aanslag in Avignonet en de val van Montségur, werd vertaald door Raymond Doms als “Bijl en brandstapel”.

BEPERKTE OPLAGE

Hugues des Arcis knikte. Hij voelde zich helemaal niet op zijn gemak binnen de muren van het castrum dat hij tot op dat ogenblik zo begeerd had. Hij kwam er alleen maar dood en droefheid brengen en hij was er zelfs niet meer zo zeker van dat hij het recht aan zijn kant had. Hij verkoos de vraag die hem zopas gesteld was te ontwijken en nam een zo neutraal mogelijke officiële toon aan: ‘Ik neem op deze dag bezit van het castrum van Montségur in naam van de koning en de Kerk. Volgens de beschikkingen van de overgave worden de ketters...’ Zijn stem stokte even en hij wierp een blik in de richting van de bons chrétiens. ‘... levend verbrand aan de voet van de berg en zullen zij zo overgaan naar... het... vuur van de Tartaros!’ Hij hernam zijn ademhaling en even leek het alsof hij Pèire-Rogier de Mirepoix wilde smeken. ‘Is het mogelijk, monseigneur,’ vroeg hij met gedempte stem, ‘dat sommigen onder hen willen afzweren?’
Pèire-Rogier haalde misprijzend de schouders op.
‘Neen.’


Formaat A4 - 130 pagina's - Prijs: 15,00 euro

PRIJS BIJ BESTELLING PER POST:
België:
18,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
Nederland en Frankrijk: 22,80 euro (verzendingskosten inbegrepen)

BESTELLEN:
Bestellen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening BE48 0016 0754 4927 (BIC: GEBABEBB)
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel (België)
met vermelding ‘Bijl en brandstapel’.

KORTING VOOR LEDEN VAN HET STUDIECENTRUM ALS CATARS:
Leden van het S.A.C. genieten 3,00 euro korting.
Zij betalen respectievelijk 15,00 euro (B) of 19,80 euro (N en F), alles inbegrepen.

Opgelet: Om de verzending vlot en snel te laten verlopen, raden wij je aan je bestelling te bevestigen per e-mail, met vermelding van de bestelde nummers en je volledige adres. Stuur je mailtje naar: kronieken@katharen.be

Top

Liefde, Seksualiteit en InquisitieGwendoline Hancke
Liefde, Seksualiteit en Inquisitie
De uitdrukking van de liefde in de registers van de Inquisitie (13de-14de eeuw)


Een paradox: de Inquisitie staat bekend voor de strengheid van haar onderzoeksprocedures en voor de methodische kilte van haar registers. Men zou er zich dan ook a priori kunnen over verwonderen dat men in dergelijke bronnen uitdrukkingen van liefde, van seksualiteit en van het huwelijk vindt.

Dit is nochtans het thema dat Gwendoline Hancke onderzocht heeft en het resultaat is verrassend, rijk en vervuld van een lijdende mensheid die, op haar manier, weerstand biedt.

Deze slachtoffers, opgeroepen om te verschijnen voor de eerste “rechtbank van de gedachte” uit de geschiedenis, hebben hun liefdes, hun huwelijk en hun geloof tezamen naar voren gebracht, alsof alles met mekaar verbonden was sinds de eeuwigheid. Het zijn die getuigenissen die Gwendoline Hancke heeft opgedolven uit de duizenden bladzijden die de onderzoeksregisters vormen van de Inquisitie, deze rechtbank die alle sporen van ketterij wou uitwissen, tot en met de herinnering aan haar eigen slachtoffers, maar die ons vandaag hun bezieling ongewild terugbezorgt. Het is eens temeer een bewijs dat de Geschiedenis niet alleen geschreven wordt met vlees en bloed, maar ook met liefde en verlangens. En dat zij bijdraagt tot de overwinning van het leven op de dood.

Gwendoline Hancke is doctor in de geschiedenis van de middeleeuwen. Zij groeide op in Tübingen (D) maar schrijft in het Frans. Haar passie voor het Franse zuiden, zijn cultuur en geschiedenis gaat terug tot haar kinderjaren. Momenteel leeft en werkt ze in de Ariège, niet ver van Mirepoix en Montségur. Bij het Studiecentrum Als Catars verscheen eerder ‘Vrouwen in de Languedoc: tussen katholicisme en katharisme’ (Kathaarse Kroniek nr. 11).

‘Liefde, seksualiteit en Inquisitie’ verscheen oorspronkelijk in het Frans bij uitg. La Louve, Cahors (L'amour, le sexualité et l'Inquisition). De Nederlandse vertaling van Raymond Doms is uitsluitend verkrijgbaar bij het Studiecentrum Als Catars.

Formaat A4 - 110 pagina's - Prijs: 15,00 euro

PRIJS BIJ BESTELLING PER POST:
België:
18,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
Nederland en Frankrijk: 22,80 euro (verzendingskosten inbegrepen)

BESTELLEN:
Bestellen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening BE48 0016 0754 4927 (BIC: GEBABEBB)
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel (België)
met vermelding ‘Liefde’.

KORTING VOOR LEDEN VAN HET STUDIECENTRUM ALS CATARS:
Leden van het S.A.C. genieten 3,00 euro korting.
Zij betalen respectievelijk 15,00 euro (B) of 19,80 euro (N en F), alles inbegrepen.

Opgelet: Om de verzending vlot en snel te laten verlopen, raden wij je aan je bestelling te bevestigen per e-mail, met vermelding van de bestelde nummers en je volledige adres. Stuur je mailtje naar: kronieken@katharen.be

Top

Acta 2007Acta van het vijfde internationaal colloquium over de katharen en andere middeleeuwse ketters
Mortsel, oktober 2007.


Deze speciale kroniek is de schriftelijke neerslag van het sterk bezette internationaal colloquium over de katharen van 20 oktober 2007 te Mortsel (Antwerpen).

Raymond Doms bracht zes boeiende bijdragen bij mekaar waarin de sprekers hun onderwerp (gezien de beperkte spreektijd op het colloquium) verder uitdiepen. Een must voor alle aanwezigen. En voor wie er niet bij kon zijn een enige gelegenheid om toch nog uitgebreid met deze zes heel diverse onderwerpen kennis te maken.

INHOUD
Vlees, dat is voedsel voor de wilden! - Annine van der Meer
In de christelijke teksten werd het vasten, de onthouding van vlees en spijzen, zeker voor de priesterlijke stand, sterk benadrukt en dat in een maatschappij die we niet kunnen bestempelen als een van overvloed. Heeft Christus dit gepredikt? Zoniet, waaruit is die stroming dan ontstaan? Annine van der Meer geeft een overzicht.
Tanchelm tussen kerk en ketterij - Jaap van Moolenbroek
Tanchelm is de enige ketter die buiten de grenzen van de Nederlanden beroemd (of berucht) is geworden. Maar als we Jaap van Moolenbroek mogen geloven was hij dat helemaal niet. Of hoe historici moeten opletten voor de valkuilen in sommige, voor de rest authentieke documenten.
De gevolgen van de kruistochten voor de lokale bevolking - Yves Van Buyten
Men leest dikwijls dat het niet de pauselijke en de koninklijke kruistochten zijn die de katharen de das hebben omgedaan. Maar toch was er een en ander veranderd na die twintig jaar. Ten voordele van wie? Yves Van Buyten maakt een balans op.
Het Italiaanse katharisme - Willy Vanderzeypen
We mogen niet vergeten dat er ook in Italië katharen waren. Een wereld die voor de meesten onder ons nog onbekend en vrij ingewikkeld is. Willy Vanderzeypen licht een tip van de sluier op. Maar er zullen in de toekomst ongetwijfeld nog verdere bevindingen volgen.
De katharen en het Evangelie volgens Johannes - Mieke Felix
Als we er van uitgaan dat wat de katholieke kerk voorhoudt te geloven niet de enige interpretatie is van Jezus' leer, dan kunnen we het katharisme als een echte christelijke leer erkennen. Zij hechtten bij hun interpretatie veel belang aan het afwijkende Johannesevangelie. Mieke Felix begeleidt u bij die begintekst die we vroeger zo dikwijls hoorden: In het begin was het Woord en het Woord was bij God...
Rennes-le-Château, de geschiedenis van een mythe - Marc Bogaerts
In de rand van het historisch onderzoek zijn er voor sommigen geloofwaardigere of althans interessantere verhalen. Zo de schat van Rennes-le-Château. Maar wat blijft ervan over als de documenten kritisch bekeken worden? Marc Bogaerts onderzocht het.

Formaat A4 - 90 pagina's - Prijs: 12,00 euro

PRIJS BIJ BESTELLING PER POST:
België:
15,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
Nederland en Frankrijk:
21,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)

BESTELLEN:
Bestellen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening BE48 0016 0754 4927 (BIC: GEBABEBB)
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel (België)
met vermelding ‘Acta 2007’.

KORTING VOOR LEDEN VAN HET STUDIECENTRUM ALS CATARS:
Leden van het S.A.C. genieten 2,00 euro korting.
Zij betalen respectievelijk 13,00 euro (B) of 19,00 euro (N en F), alles inbegrepen.

Opgelet: Om de verzending vlot en snel te laten verlopen, raden wij je aan je bestelling te bevestigen per e-mail, met vermelding van de bestelde nummers en je volledige adres. Stuur je mailtje naar: kronieken@katharen.be

Top

FredericqPaul Frédericq
Geschiedenis van de Inquisitie in de Nederlanden (1025-1520)


Er zijn een aantal auteurs uit de negentiende eeuw die, in studies over de Inquisitie, ook nu nog geciteerd worden, zoals J. Havet, Charles Molinier en Henry Charles Lea. Bij ons is er Paul Fredericq (1850-1920). Samen met zijn studenten aan de Gentse univeristeit stelde hij het Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae samen, vijf boekdelen waarin alle teksten in verband met de Inquisitie waren samengebracht. Op basis van het eerste deel van het Corpus verscheen in 1892 deel 1 van de Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden: de Nederlandsche Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen.

Rond dezelfde periode verscheen de driedelige History of the Inquisition in the Middle Ages van Henry Charles Lea. Paul Fredericq was ingeschakeld in het netwerk van deze Amerikaan om hem de nodige documenten te bezorgen voor zijn studie. Over hun contacten en gelijklopende visie verscheen onlangs Writing de Inquisition in Europe and America. The correspondence between Henry Charles Lea and Paul Fredericq (1888-1908) van prof. Jo Tollebeek. Lea's History is, zeker in het Engels en het Frans, nog steeds in de handel beschikbaar, terwijl het werk van Fredericq nooit werd heruitgegeven. Daar komt nu verandering in. Raymond Doms zette de tekst om naar de hedendaagse spelling en vertaalde de Latijnse citaten in het Nederlands. De grondige studie van Paul Fredericq over de Inquisitie in de Nederlanden (vóór 1520) wordt zo voor iedereen toegankelijk.

De nieuwe editie van het Studiecentrum Als Catars bevat het volledige deel 1 uit de originele uitgave en alle hoofdstukken uit deel 2 die specifiek over de Inquisitie handelen. Want Fredericq was ook docent Nederlandse literatuur en had het in deel 2 ook over Ruusbroec en Hadewych/Bloemardinne. Die hoofdstukken zijn niet in de nieuwe editie opgenomen. Dat geldt ook voor de hoofdstukken over de secten van de geselaars en de dansers, twee geïsoleerde fenomenen van korte duur, die later in een Kathaarse Kroniek zullen verschijnen.

Formaat A4 - 152 pagina's - Prijs: 15,00 euro

PRIJS BIJ BESTELLING PER POST:
België:
18,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
Nederland en Frankrijk: 22,80 euro (verzendingskosten inbegrepen)

BESTELLEN:
Bestellen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening BE48 0016 0754 4927 (BIC: GEBABEBB)
van Studiecentrum Als Catars vzw, De Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel (België)
met vermelding ‘Fredericq’.

KORTING VOOR LEDEN VAN HET STUDIECENTRUM ALS CATARS:
Leden van het S.A.C. genieten 3,00 euro korting.
Zij betalen respectievelijk 15,00 euro (B) of 19,80 euro (N en F), alles inbegrepen.

Opgelet: Om de verzending vlot en snel te laten verlopen, raden wij je aan je bestelling te bevestigen per e-mail, met vermelding van de bestelde nummers en je volledige adres. Stuur je mailtje naar: kronieken@katharen.be

Top

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25