Engelse Boeken

Nederlandse boeken | Franse boeken | Engelse boeken | Romans | Historische Bronnen

Titels/Auteurs

The Treasure of Montségur – Walter Birks & R.A. Gilbert

Religion in the Medieval West – Bernard Hamilton

The Cathars – Malcolm Lambert

Medieval Heresy – Malcolm Lambert

The Birth of Popular Heresy - Documents of Medieval History 1 – R.I. Moore

The Origins of European Dissent – R.I. Moore

The Formation of a Persecuting Society – R.I. Moore

The Perfect Heresy - The Life and Death of the Cathars – Stephen O’Shea

The Corruption of Angels - The Great Inquisition of 1245-1246 – Mark Gregory Pegg

The Other God - Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy – Yuri Stoyanov

Heresies of the High Middle Ages – Walter L. Wakefield & Austin P. Evans

Heresy, Crusade and Inquisition in Southern France 1100-1250 – Walter L. Wakefield

The Yellow Cross - The Story of the Last Cathars 1290-1329 – Rene Weis

Top

The Treasure of MontsgurWalter Birks & R.A. Gilbert
THE TREASURE OF MONTSÉGUR

In het tweede deel geven de auteurs hun visie op de ‘schat van Montségur’ die volgens hen van spirituele aard is, maar vooral het eerste deel is interessant. Walter Birks vertelt daarin hoe hij in 1937 door een Engels esoterisch genootschap naar Ussat-les-Bains werd gestuurd en daar samenwerkte met Antonin Gadal in de grotten van de Ariègevallei.

Een verhelderend boek over de weinig orthodoxe onderzoeksmethoden van Gadal en de vreemde vogels die rond hem zwermden, allemaal op zoek naar de ‘ware kathaarse boodschap’ en uiteraard naar de graal.

Van dit boek verscheen destijds bij Uitgeverij Tirion ook een Nederlandse vertaling onder de titel: ‘De Schrijn van Montségur’.

Crucible - 1987 - ISBN 0-85030-424-5)

Top

Religion in the Medieval WestBernard Hamilton
RELIGION IN THE MEDIEVAL WEST

De rooms-katholieke kerk was de bepalende factor in het middeleeuwse West-Europa. Maatschappij en religie waren onlosmakelijk met mekaar verbonden. Sterke pausen als Innocentius III zagen zichzelf als de hoogste machthebbers op aarde, boven alle wereldlijke heersers.

Deze verbondenheid vormde de basis voor onze rijke westerse cultuur maar de onverdraagzaamheid die er het gevolg van was gaf ook aanleiding tot zwarte bladzijden in onze geschiedenis, zoals de kruistochten en de Inquisitie.

(Hodder Arnold - 2003 - ISBN 034080839X)

Top

The CatharsMalcolm Lambert
THE CATHARS

De eerste Engelse studie over het katharisme die de beweging in haar juiste Europese context plaatst.

Het boek bestrijkt de periode tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw, wat wil zeggen dat er niet alleen veel aandacht is voor de Languedoc maar ook voor het ontstaan van de ketterse stromingen in het Rijnland en Vlaanderen, de katharen in Italië en hun geestesverwanten in Bosnië.


(Blackwell - 1998 - ISBN 0-631-20959-X)

Top

Medieval HeresyMalcolm Lambert
MEDIEVAL HERESY
Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation

Dit is een van de belangrijkste Engelstalige studies over de middeleeuwse ketterijen.

Malcolm Lambert slaagt er in om op nauwelijks 450 pagina's een zeer gedetailleerd en haarscherp beeld te schetsen van alle bekende dissidente bewegingen vanaf de 11de eeuw tot aan de Reformatie.


(Blackwell - 1977 - ISBN 0-631-17432-X)

Top

The Birth of Popular HeresyR.I. Moore
THE BIRTH OF POPULAR HERESY
Documents of Medieval History 1

Het boek bevat de Engelse vertalingen van een aantal belangrijke documenten die verband houden met het ontstaan van en de strijd tegen de middeleeuwse volksketterijen.

Aan de hand van de documenten verhaalt Robert Moore de geschiedenis van die ketterijen vanaf het ontstaan van de protestbewegingen in de 11de eeuw tot aan de grote doorbraak van het katharisme in de 12de eeuw.

(Edward Arnold - 1975 - ISBN 0-7131-5812-3)

Top

The Origins of European DissentR.I. Moore
THE ORIGINS OF EUROPEAN DISSENT

Waarom verschenen er in de 11de eeuw plots allerlei protestbewegingen die het niet eens waren met het gezag en de leerstellingen van de rooms-katholieke kerk?

Robert Moore gaat in dit boek op zoek naar oorzaken en gevolgen. Die gevolgen waren dikwijls verstrekkend want religie was zo nauw verweven met de politiek dat de hele middeleeuwse samenleving dreigde te gaan wankelen. Daarom greep de politiek aanvankelijk nog harder in dan de Kerk zelf.

(Allen Lane - 1977 - ISBN 0-7139-0825-1)

Top

The Formation of a Persecuting SocietyR.I. Moore
THE FORMATION OF A PERSECUTING SOCIETY
Authority and Deviance in Western Europe 950-1250

Misschien wel de bekendste studie van Robert Moore is ‘The Formation of a Persecuting Society’ uit 1987.

Van dit boek verscheen in 1988 een Nederlandse vertaling bij Ambo: ‘Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht 950-1259’. Zie daarvoor de Nederlandse boekenpagina.
Klik < hier > voor de recensie.

(Laatste herziene uitgave: Wiley-Blackwel - 2007 - ISBN 978-1405129640)

Top

The Perfect HeresyStephen O’Shea
THE PERFECT HERESY
The Life and Death of the Cathars

Stephen O’Shea verhaalt in dit boek de geschiedenis van de katharen vanaf het begin van de 13de eeuw tot en met de dood van Guilhem Bélibaste, de laatste kathaarse bonne homme die op de brandstapel belandde in 1321.

Het boek werd ook vertaald
Kijk voor meer info bij de Nederlandse boeken: < klik hier >.

(Profile Books - 2001 - ISBN 1-86197-350-0)

Top

Mark Gregory PeggMark Gregory Pegg
THE CORRUPTION OF ANGELS
The Great Inquisition of 1245-1246

Op 201 dagen, tussen 1 mei 1245 en 1 augustus 1246, werden meer dan 5000 mensen uit de Lauragais ondervraagd door de dominicaanse inquisiteurs Bernard de Caux en Jean de Saint-Pierre. De ondervragingen zijn bewaard gebleven als het ‘Manuscript 609’ in de bibliotheek van Toulouse, het is daarmee het belangrijkste document dat nog overblijft uit de eerste twintig jaar van de Inquisitie. Aan de hand van dit manuscript bestudeert Mark Gregory Pegg het sociale leven in de Lauragais in de eerste helft van de dertiende eeuw.

De studie, die wel eens met ‘Montaillou’ van Emmanuel Le Roy Ladurie wordt vergeleken, toont duidelijk aan hoe katholieken en katharen vreedzaam samenleefden zonder noemenswaardige onderlinge problemen. Tot die problemen van buitenaf werden geïmporteerd...

(Princeton University Press - 2001 - ISBN 0-691-00656-3)

Top

The Corruption of AngelsYuri Stoyanov
THE OTHER GOD
Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy

Yuri Stoyanov schrijft de geschiedenis van het religieus dualisme van zijn ontstaan in de Oudheid tot en met de dualistische religies van bogomielen en katharen in de middeleeuwen.

Het boek verscheen eerder onder de titel ‘The Hidden Tradition in Europe, the Secret History of Medieval Christian Heresy’. Veel historici gingen er toen nog van uit dat het dualisme als een ‘geheime leer’ door de eeuwen heen was overgedragen en zo van de manicheeërs bij de katharen was beland.

Deze theorie wordt door de meeste moderne historici, waaronder Stoyanov zelf, niet meer ondersteund. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen verband is. Stoyanov geeft een chronologisch overzicht van de evolutie van het dualisme in zijn diverse verschijningsvormen door de eeuwen heen.
Een verhelderend boek.

(Yale University Press - 2000 -ISBN 0-300-08253-3)

Top

Heresies of the High Middle AgesWalter L. Wakefield & Austin P. Evans
HERESIES OF THE HIGH MIDDLE AGES

Een standaardwerk met Engelse vertalingen van meer dan 70 belangrijke middeleeuwse bronnen.

Zie de pagina ‘Bronnen’ voor meer info of < klik hier >.

(Columbia University Press - 1969 - ISBN 0-231-09632-1)

Top

Heresy, Crusade and InquisitionWalter L. Wakefield
HERESY, CRUSADE AND INQUISITION
IN SOUTHERN FRANCE, 1100-1250

Alhoewel een beetje gedateerd blijft dit boek van Walter Wakefield een klassieker, niet in het minst door zijn grondige kennis van het onderwerp.
Het is niet toevallig dat Malcolm Lambert zijn boek ‘The Cathars’ opdroeg aan Wakefield, ‘historian of catharism’.

Ook hier zijn enkele interessante vertalingen opgenomen: o.m. een fragment uit de Dialogus miraculorum van Cesarius van Heisterbach; de val van Lavaur uit de Hystoria albigensis van Pierre des Vaux-de-Cernay, de kroniek van Guillaume Pelhisson en de Processus inquisitionis, een handleiding voor inquisiteurs van Bernard de Caux en Jean de Saint-Pierre.

(George Allen & Unwin - 1974 - ISBN 0-04-273001-5)

Top

The Yellow CrossRene Weis
THE YELLOW CROSS
The Story of the Last Cathars 1290-1329

Vijfentwintig jaar na Emmanuel Le Roy Ladurie's ‘Montaillou’ doet René Weis het hele verhaal nog eens dunnetjes over. Ook dit boek behandelt de laatste opflakkering van het katharisme in het begin van de 14de eeuw, zeer beperkt in tijd en plaats.

Het boek werd ook vertaald, meer info vind je bij de Nederlandse boeken.
< Klik hier > voor een recensie.

(Penguin Books - 2001 - ISBN 0-140-27669-6)

Top

Nederlandse boeken | Franse boeken | Engelse boeken | Romans | Historische Bronnen