Pieusse (Aude)

Vorige | Overzicht | Volgende

PieusseHet dorp Pieusse ligt op een viertal kilometer van Limoux. Neem de D104 richting Saint-Hilaire.

Historische situering

Pieusse is in de geschiedenis van het katharisme vooral bekend voor de kathaarse bijeenkomst in de burcht in het begin van 1226. Guilhem de Villeneuve (‘le Vieux’) was er toen kasteelheer. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van de kathaarse bisschop van Toulouse Guilhabert de Castres, werd de diaken Pèire de Corona aangesteld als bisschop voor de regio Aran (Catalonië). Maar wat ongetwijfeld nog belangrijker is en duidelijk aantoont dat het katharisme zeventien jaar na het begin van de kruistocht ver van uitgeroeid was, is dat er een vijfde kathaars bisdom werd opgericht in de Languedoc, namelijk dat van de Razès, dat zich uitstrekte van Limoux tot Mirepoix, en grensde aan het bisdom Carcassonne.

PieusseDe leiding werd toevertrouwd aan Benoît de Termes, de vermoedelijke broer van kasteelheer en faidit Raimon de Termes uit de Corbières en de oom van Olivier de Termes. Benoît de Termes kreeg als filius maior de diaken van de Sabarthès, Raimon Agulher, en als filius minor Pons Bernardii, een bon homme uit Cabaret/Lastours. Benôit de Termes stierf in 1241 in Queribus en werd zoals voorzien opgevolgd door Raimon Agulher.

Dit verhaal wordt bevestigd in een getuigenis voor de Inquisitie uit 1239. Daarin staat inderdaad dat dertien jaar voordien, in 1226, een honderdtal katharen waren samengekomen in Pieusse voor, onder meer, de verkiezing van een bisschop voor het nieuwe bisdom van de Razès en dat na afloop van die bijeenkomst Benôit de Termes het consolament ontving uit handen van Guilhabert de Castres.

Voordien was de burcht van Pieusse ook een tijdlang in handen van de tempeliers uit de Razès, die resideerden in Campagne-sur-Aude. Uit een cartularium van de tempeliers van Douzens blijkt dat de tempelier Raimon de Saint-Martin in 1137 belangrijke schenkingen deed aan Pieusse. Ook andere tempeliers lieten een deel van hun bezittingen na aan Pieusse, waaronder Bernat, Arnaut en Raimon de Blancafort.

Bezoek aan het kasteel

Het kasteel van Pieusse was tot 2014 in het bezit van een antiquair die het begin 2015 verkocht aan de nieuwe eigenaar Jean-François Accart. Deze gepassioneerde man stelt thans alles in het werk om de site te consolideren en te restaureren om zo het kasteel voor verder verval te behoeden. Het is zijn bedoeling om er, na de restauratie, een gîte en enkele gastenkamers te openen voor geïnteresseerde toeristen en ook om het kasteel open te stellen voor bezoek. Een en ander zal zeker nog meerdere jaren in beslag nemen.

Pieusse Pieusse

Wat er vandaag nog rest van het originele 12de-eeuwse kasteel is de donjon die weliswaar in de loop der jaren meermaals werd hersteld en verbouwd, maar aan de buitenkant in goede staat is. Binnen is er jammer genoeg nog heel veel werk nodig om het geheel te restaureren. Zo is de tweede verdieping gedeeltelijk ingestort, zijn er meerdere haarden vernield en werden een aantal originele gotische deuren en vensters gewoon dichtgemetseld.

Pieusse Pieusse

Uniek patrimonium is evenwel een prachtig beschilderd houten plafond in de ridderzaal op de tweede verdieping dat dateert uit de 13e eeuw. Er loopt een archeologisch project om dat waardevol erfgoed te consolideren en te beschermen. Mogelijk werd dat plafond gerealiseerd in opdracht van een abt van de abdij van Lagrasse die waarschijnlijk een tijd (ondergedoken) zou verbleven hebben in het kasteel.

Pieusse Pieusse

Zoals gezegd is het kasteel van Pieusse privébezit en kan het vooralsnog niet bezocht worden. Tijdens de jaarlijkse Journées du Patrimoine (‘Dagen van het Erfgoed’) in september stelt de eigenaar evenwel de tuin rond het kasteel open voor het publiek en kan de site langs de buitenkant worden bekeken.

Pieusse Pieusse

Tekst en foto's: Michel Gybels
Met dank aan Jean-François Accart voor de hartelijke ontvangst en de uitgebreide rondleiding.

Vorige | Overzicht | Volgende