Padern (Aude)

Vorige | Overzicht | Volgende

PadernHet kasteel van Padern is gesitueerd in de Corbières en gelegen tussen de bekende burchten van Queribus en Aguilar. Vanuit Tuchan volg je de D14 richting Cucugnan waardoor je vanzelf in het dorp Padern terechtkomt.

In het kleine dorpscentrum parkeer je de auto op de publieke parking en wandel je van daar naar boven, in de richting van het kasteel langs een goed aangelegd pad. Eerst kom je nog een oud romaans kerkje tegen (gesloten) en dan vervolg je verder het pad tot aan de voet van de burcht. De wandeling neemt een twintigtal minuten in beslag.

Historische situering

Padern wordt voor het eerst vernoemd in een charter uit 889 van koning Charles ten gunste van de nabijgelegen abdij van Lagrasse. Dit zorgde voor tal van problemen in de loop van de geschiedenis en in 1024 moesten een zekere Ginabert en zijn broers Padern, dat ze onrechtmatig bezetten, teruggeven aan de abdij van Lagrasse.

Tijdens de Albigenzische kruistocht werd Padern bezet door verscheidene seigneurs faidits en in augustus 1248 vroeg koning Lodewijk IX aan de seneschalk van Carcassonne om het kasteel, dat toen in handen was van Xacbert de Barbaira van Quéribus, in te nemen. Het huidige kasteel, waarvan de resten op een rotskam boven het dorp uittorenen, heeft evenwel niets te maken met het oude castrum uit de 13e eeuw. Het werd immers volledig gereconstrueerd in de 17e eeuw door de heer van Vic na aankoop van de heerlijkheid Padern.

Padern Padern

Aan de voet van het kasteel staat er een bord dat de toegang verbiedt om veiligheidsredenen. Niettemin is er geen enkele afsluiting aangebracht, waardoor het geheel vrij toegankelijk is. Op de castrale site zie je eerst de resten van een kleine omwalling en dan bereik je de centrale donjon, een vrij hoge constructie die nog goed intact is. Naast de donjon ligt er nog een groot gebouw dat tenminste twee verdiepingen telde en dat mogelijk een opslagplaats of stallingen herbergde. Dat gebouw loopt verder achter de donjon tot aan het einde van het rotsplateau.

Padern Padern

Niettegenstaande Padern een vrij kleine burcht is, is het toch de moeite waard om de site te bezoeken temeer daar die makkelijk bereikbaar is. Het bezoek zelf schept geen specifieke problemen mits altijd de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Een korte klimpartij tussen struikgewas is evenwel noodzakelijk. Nadien kunnen ook nog de vlakbij gelegen resten van het castrum van Molhet worden bezocht.

Padern Padern

Tekst & foto's: Michel Gybels

Vorige | Overzicht | Volgende