Durban-Corbières (Aude)

Vorige | Overzicht | Volgende

Durban-Corbières ligt op 25 km van Tuchan en op een 35-tal km van Narbonne en is via de D611 uit alle richtingen vlot bereikbaar. Je ziet reeds van ver de burchtruïne boven het stadje uitrijzen. In de hoofdstraat kan je vlot de auto parkeren en via een trappenstelsel bereik je van daaruit probleemloos de burchtruïne die vrij en op eigen risico toegankelijk is.

Historische situering

De machtige familie Durban heeft de ganse middeleeuwen en nog lang daarna (tot in de 17de eeuw) haar stempel gedrukt op de Corbières. De eerste melding van een kasteel in Durban-Corbières dateert uit 1018. De burcht werd gebouwd op een rotskam in de vallei van de Berre, boven een bescheiden nederzetting die later zou uitgroeien tot een stadje. Het was eerder een residentiële burcht dan een militair bolwerk. Merkwaardig is dat de heren van Durban, zelfs tijdens de woelige periode van de Albigenzische kruistocht, hun kasteel zijn kunnen blijven bewonen zonder dat het in beslag werd genomen of vernield. Of Simon de Montfort het ooit belegerd heeft is niet bekend.

Durban-Corbières Durban-Corbières

In een akte uit het begin van de 11de eeuw wordt een zekere Iberinus vernoemd als kasteelheer, wat verwijst naar zijn Spaanse afkomst (Iberus). Tot in 1229 komt het patroniem Iberinus voor in akten in verband met het bezit van de burcht. In 1229 zweren Guilhem de Durban, zijn broer Ebrius, Arnaut de Durban en Raimon de Fraisse een eed van trouw aan de Franse koning als gevolg van het Verdrag van Meaux-Parijs. Omstreeks 1250 wordt het bezit van de burcht verdeeld over twee co-seigneuries. Samen met de familie Durban levert dan ook de familie Treilles-Gléon een ‘mede-heer’ voor het kasteel.

Rond de machtige familietak van de Durbans ontwikkelen zich in de loop van de 13de eeuw nog een aantal zijtakken, waaronder die van Fontjoncouse, Mandourelle, Saint-Martin de Toques, Montséret, Fraisse, Villerouge en Ornaisons. Die families bezitten heerlijkheden die, volgens het heersende leenrecht, allemaal onder Durban vallen. Door die coalities kan de familie Durban weerstand bieden aan de expansiedrang van de nabijgelegen machtige abdij van Fontfroide.

Durban-Corbières Durban-Corbières

In 1272 zien we een zekere Guilhem de Durban leenhulde betonen aan burggraaf Amalric van Narbonne voor de helft van de burcht, terwijl Fina de Durban, dochter van ridder Raimon de Durban, dat doet voor de andere helft. Die twee co-seigneuries blijven intact tot in het midden van de 15de eeuw. In 1333 huwt Guillemette de Durban met Guilhem de Treilles-Gléon en schenkt zij haar erfdeel integraal aan haar echtgenoot. Toch zal het nog tot 1455 duren vooraleer de ganse heerlijkheid in het bezit komt van de familie Treilles-Gléon.

Het kasteel

Na de woelige periode van de Godsdienstoorlogen wordt het kasteel verlaten, het wordt de pleisterplaats van roversbenden die de streek onveilig maken. Het verval zet zich door tot de huidige toestand.

Durban-CorbièresIn de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd het Comité de Sauvegarde du Vieux Durban opgericht, dat zo goed als mogelijk was de burchtruïne voor verder verval heeft behoed. Wat er nu nog rest zijn een massieve hoektoren, de resten van een citerne en muren van het woongedeelte met daarin grote ramen. De site is vrij toegankelijk en kan zonder moeilijkheden bezocht worden.

Tekst en foto’s: Michel Gybels
Bron: infobrochure van het Comité de Sauvegarde du Vieux Durban

Vorige | Overzicht | Volgende