Bugarach (Aude)

Vorige | Overzicht | Volgende

BugarachDe naam ‘Bugarach’ is voor velen synoniem met de gelijknamige berg (Pic de Bugarach -1231 m) waarrond een echte hype is ontstaan met betrekking tot de mysterieuze datum 21 december 2012, waarop volgens de ‘believers’ de wereld zal vergaan en de ‘uitverkorenen’, die zich op die dag op de Pic de Bugarach bevinden, zullen overleven. Tja...'t is maar wat je wil geloven...

Wat weinigen echter weten is dat in het dorp Bugarach zich nog de resten bevinden van een middeleeuwse burcht, die dateert uit de periode van de Albigenzische kruistocht.

Vanuit Couiza volg je de D613 richting Arques en net voorbij Cassaignes neem je rechts de afslag naar Rennes-les-Bains (D14). In Rennes-les-Bains blijf je gewoon de D14 volgen zo kom je vanzelf in Bugarach.

Bugarach wordt voor de eerste keer vernoemd in een oorkonde uit 889 van koning Eudes ten voordele van de abdij van Saint-Polycarpe. Pas in 1231 wordt Bugarachium opnieuw vermeld in een document waarbij het dorp in leen gegeven wordt aan Pierre de Voisins, een medestander van Simon de Montfort, die in de regio reeds meerdere bezittingen had verworven, waaronder Arques. Er is op dat ogenblik echter geen sprake van enige militaire versterking op die plaats. Vervolgens verdwijnt Bugarach uit de geschiedenis tot de periode van de godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten, waarbij het dorp hevig te lijden had onder die strijd in 1576, 1586 en 1587.

Bugarach  Bugarach 

Het kasteel van Bugarach situeert zich, in tegenstelling tot de arendsnesten Queribus en Peyrepertuse die daar niet zover vandaan liggen, midden in het dorp ter hoogte van de kerk die nog een mooie romaanse toren bezit. Het grootste gedeelte van de burcht is in de loop der jaren afgebroken en verdwenen. Het belangrijkste deel dat er nog van overblijft is de noord-oostelijke toren, die destijds bestond uit vier verdiepingen, wat duidelijk zichtbaar is aan de muren. Het gaat hier niet om een donjon maar wel om een hoektoren. Binnenin zie je op het grondniveau nog de resten van een waterciterne, en in de muren zijn sporen zichtbaar van de oorspronkelijke ramen die in de loop der jaren werden dichtgemetseld. Ook een aantal schietgaten werden jammer genoeg dichtgemetseld.

stijl16Tegen de toren is een middeleeuwse muur aangebouwd die nog in redelijke staat verkeert en die destijds de binnenkoer omsloot. Hier zie je nog duidelijk twee schietgaten. Verondersteld wordt dat het kasteel tijdens de 16de en 17de eeuw grondig werd herbouwd om te voldoen aan de behoeften van die tijd.

Onderzoekers gaan ervan uit dat de schietgaten in de walmuur 13de-eeuws zijn. De burcht zelf werd waarschijnlijk gebouwd in de tijd van de heren van Voisins, rond het midden van de 13de eeuw.

Momenteel wordt het geheel grondig gerestaureerd, de eindfase van de werken is voorzien tegen de zomer van 2012. De site is vrij en zonder enige inspanning te bezoeken. Je kunt de auto parkeren aan de dorpskerk, vanwaar je de toren al ziet staan.

Tekst: Michel Gybels / Foto’s: Christelle Olislagers
Bron: René Quehen, Dominique Dieltiens, Les Châteaux Cathares et les autres.

Vorige | Overzicht | Volgende